Nyheter

Kommunikationspolicy

Korrekt information om Bergvik Skogs verksamhet i Lettland
2014.04.25 Läs mer >>

Bergvik Skog har erhållit FSC certifikat för skogsbruk

Med stolthet kan vi meddela att SIA „Bergvik skog” har erhållit ett FSC-certifikat (licensnummer: FSC-C114153) den 31 januari 2013.
2013.02.01 Läs mer >>

Välkomstsida

Bergvik Skog är ett av de största skogsägande bolagen i Europa och har en vision för långsiktig utveckling i Lettland.

Bergvik Skog AB bildades 2004 genom en sammanslagning av skogsinnehaven hos Stora Enso AB och Korsnäs AB. Bergvik Skog AB, äger 2,3 miljoner hektar mark i Sverige, varav fyra femtedelar är produktiv skogsareal med ett totalt virkesförråd på 236 miljoner m3.

Bergvik Skogs årliga avverkningsvolym i Sverige är cirka 6,8 miljoner m3 och tillväxten är 9,3 miljoner m3 per år. De plantskolor som ägs av Bergvik Skog producerar varje år cirka 50 miljoner plantor.

I Lettland har Bergvik Skog en skogsbruksstrategi, som bygger på en långsiktig planering och på att skogen bevaras och utvecklas.

Bergvik Skog äger mer än 110 000 hektar mark i Lettland, varav två tredjedelar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 10,8 miljoner m3.

Bergvik Skogs medarbetare har över tio års erfarenhet av det lettländska skogsbruket. Bergvik Skog avverkar inte mer skog än bolaget planterar. Den mest långsiktiga investeringen är att plantera skog på lågproduktiv jordbruksmark. Vi planerar nu att årligen avverka 200 000 m3 i Lettland, medan den beräknade volymtillväxten är minst 300 000 m3. I Lettland planerar Bergvik Skog att årligen plantera minst 1 000 hektar nedlagd jordbruksmark, samt 500 hektar hyggen.

Bergvik Skog erbjuder olika möjligheter till samarbete i Lettland. Det är försäljning av rotposter och avverkningar, hyra, förvärv och byte av mark, plantupphandling och upphandling av skogsvård och andra nödvändiga tjänster.